menu
strona główna
poczta przez www
 
stowarzyszenie
statut
zarząd
działania
konto
 
sieć osiedlowa
ogłoszenia TECH
o sieci
regulamin
pomoc techniczna
statystyki
użytkownicy
KATALOG WWW
FORUM
   
szybki kontakt
administrator
stowarzyszenie
webmaster
Przejete uchwały - zebranie 23.01.2003
 

Na zebraniu stowarzyszenia członkowie przyjęli jednomyślnie 4 uchwały, oraz zaaceptowali zmiany w regulaminie sieci.

Uchwała nr 1
Cały majątek zakupiony po zebraniu założycielskim i użyty do budowy sieci "marymont.pl" jest uważany za majątek nabyty przez Stowarzyszenie Wspierania Internetu "marymont.pl"
Co do majątku nabytego wcześniej, to znaczy przed terminem zebrania założycielskiego zostaje przekazany na własność Stowarzyszeniu Wspierania Internetu "marymont.pl".

Uchwała nr 2
W związku z dużą ilością prac oraz małym zainteresowaniem ze strony użytkowników przy budowie i utrzymywaniu prawidłowego działania sieci i Stowarzyszenia Wspierania Internetu "marymont.pl", ustalamy stawkę godzinową w wysokości 7 pln/h za wykonywane prace. Stawka ta będzie odliczana od abonamentu użytkownika sieci
"marymont.pl".

Uchwała nr 3
Z comiesięcznej opłaty za Internet zwolnieni zostają członkowie Zarządu Stowarzyszenia. Związane jest to z dużą ilością obowiązków, jakie mają te osoby w związku z działalnością i utrzymaniem sieci oraz Stowarzyszenia.

Uchwała nr 4
Akceptuję wszytkie naniesione poprawki do nowego Regulaminu.

Tutaj możesz zapoznać sie z nowym regulaminem.