Ustawienia poczty sieciowej "marymont.pl"
Program: Outlook Express

Do obowiązku każdego użytkownika naszej sieci osiedlowej jest posiadanie i regularne częste odbieranie poczty z marymont.pl. Jest to pełna instrukcja obsługi poczty w tym najpopularniejszym programie do obsługi poczty.Dodatkowo jest tu pokazane jak ustawić pocztę szyfrowaną.

Aby ustawić pocztę należy przede wszystkim posiadać program Microsoft Outlook Express w wersji minimum 5.5

W pasku menu należy wejść do Tools (Narzędzia), następnie Acconts (Konta) i wtedy pojawi się nam takie okienko

W tym momencie po prawej stronie jest taki przycisk jak Add (Dodaj) i wybieramy Mail (Poczta)

W miejsce Display name (Pokazuj nazwę) wpisujemy to co chcemy żeby się pokazywało u kogoś do kogo przesyłamy e-mail'a jako nadawca, nie musi to być akurat imię i nazwisko
Naciskamy klawisz Next (Dalej)W tym okienku w miejscu na nasz adres e-mail, który będzie twoim adresem zwrotnym


Adres e-mail składa się z twojej "nazwy użytkownika" i części sieciowej "@marymont.pl"
Naciskamy klawisz Next (Dalej)

Tutaj należy wpisać nazwy serwerów

Incoming mail server (serwer poczty przychodzącej): pop3.marymont.pl
Outgoing mail server (serwer poczty wychodzącej): smtp.marymont.pl

Naciskamy klawisz Next (Dalej)

W tym okienku należy wpisać swoją Account name (nazwę użytkownika) i password (hasło)

Naciskamy klawisz Next (Dalej)

To okienko informuje nas o zakończonej sukcesem ustawieniu poczty "marymont.pl"

Naciskamy klawisz Finish (Zakończ)

Koniec instalacji samej poczty!

do góry


Ustawienie bezpiecznego przesyłania poczty (SSL)

Teraz gdy już mamy ustawioną samą pocztę potrzebne jest ustawienie szyfrowania naszej poczty.

W pasku menu należy wejść do Tools (Narzędzia), następnie Acconts (Konta) i wtedy pojawi się nam takie okienko

I tak w tym okienku przy zaznaczonym koncie pop3.marymont.pl należy nacisnąć klawicz Properties (Właściwości) znajdujący się po prawej stronie.

Pojawi się takie okno z zakładkami Genaral (Ogólne), gdzie można sprawdzić poprawność danych

Zakładka Servers (Serwery), gdzie powinny wyglądać ustawienia

a następnie Advenced (Zaawansowane)
Należy zaznaczyć te dwa kwadraciki, aby serwer używał do wysyłania i odbierania połączenia bezpiecznego (SSL)
W miejscu Incoming mail (poczta przychodząca) pojawi się automatycznie liczba 995 zamiast 110 - jest to zmiana portu przez który poczta będzie przychodzić a w miejscu Outgoing mail (poczta wychodząca) należy samemu wpisać liczbę 465 zamiast 25 - jest to port przez który poczta będzie wychodzić

Tak wygląda na początku

Tak ma wyglądać po zmianach

Aby zakończyć ustawianie poczty należy nacisnąć klawisz OK

Teraz aby było możliwe odbieranie i wysyłanie poczty szyfrowanej należy zainstalować Certyfikat Serwerów SSL. NALEŻY TO UCZYNIĆ, GDYŻ NIEDŁUGO PORTY DOTYCHCZASOWE BĘDĄ ZAMKNIĘTE !!!
Pozwoli to na jeszcze lepsze zabezpieczenie naszego serwera z zewnątrz.

Certyfikat jest pobrany ze strony www.certum.pl/download/cert.exe "Centrum Certyfikacji Unizeto Certum" to firma, która udzieliła naszej sieci certyfikatów. Przy wejściu na stronę Centrum Certyfikacji samoczynnie wyskoczy okienko. Należy go ściągnąć i uruchomić.

Teraz przyszedł czas na próbę. Proszę o wysłanie e-mail'a na adres admin@marymont.pl , abym wiedział, że wszystko jest w porządku.

Życzę miłego i bezpiecznego korzystania z poczty,

Informuję również, że na naszym serwerze jest zainstalowany program antywirusowy. Jeśli dostaną państwo e-mail'a od takiej osoby jak POSTMASTER proszę go przejrzeć, gdyż jest to taki użytkownik wirtualny, który sprawdza pocztę i w razie znalezienia jakiegoś wirusa nie przesyła ją do państwa tylko sam wysyła informację, że ją zatrzymał i opisuje od kogo była ta poczta i jakiego wirusa zawierała!

do góry